Riveria ammattiopisto

Ammatillista osaamista Riveriasta

Riveria ammattiopistossa voit opiskella sekä ammatillisia tutkintoja että ammatilliseen koulutukseen valmistavissa koulutuksissa. Vuosittain koulutuksiimme osallistuu noin 14 500 opiskelijaa. Voimme järjestää noin 100 erilaista ammatillista tutkintoa eri koulutusaloilta. Koulutusyksikkömme sijaitsevat Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa, Outokummussa ja Valtimolla.

 

Ulkomailta muuttaneille henkilöille Riveria tarjoaa seuraavia valmistavia koulutuksia:

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA antaa opiskelijalle valmiuksia ammatillisen koulutuksen suorittamista varten. Opintojen aikana voit tutustua ammattialoihin, vahvistaa opiskelutaitojasi ja miettiä tulevaisuuden suunnitelmaasi. TUVAssa etenet oman suunnitelmasi mukaan.

TUVA sopii sinulle seuraavissa tilanteissa, jos olet maahanmuuttaja ja haluat vahvistaa suomen kielen taitoasi. Suomen kielen taitosi pitää olla A2.2 tai enemmän.

 

Maahanmuuttanut matkalla ammattiin -koulutus (MAMA) on tarkoitettu sellaisille ulkomailta muuttaneille, jotka haluavat opiskella koulutuksen jälkeen ammatillisella alalla ja sitä kautta työllistyä.

Koulutuksessa ei edellytetä hyvää suomen kielen taitoa, mutta joillakin aloilla on korkeampi kielitaitovaatimus. Kielitaidon soveltuvuus alan opintoihin arvioidaan koulutuksen haastattelussa

Riveriassa ammatillista tutkintoa opiskeleville tarjotaan osana opintoja S2 – opintoja (suomi toisena kielenä opetusta).

 

Tuettu polku – tukea ammatillisen koulutuksen aloittamiseen maahanmuuttajille

Tuettu polku tarjoaa ulkomailta muuttaneille mahdollisuuden aloittaa ammatilliset opinnot siten, että opiskelija saa suomen kielen opetusta ja ohjausta opiskeluun ammatillisten opintojen aikana. Tukiopinnoissa on apuna suomen kielen opettaja ja ohjaaja. Tukiopintoja tarjotaan erityisesti opintojen alussa, tarpeen mukaan 2–6 kuukautta. Tukiopinnot auttavat selviytymään opinnoista ja pysymään aikataulussa.

 

Riverian ammatillisen koulutuksen kielitaitovaatimukset

Riverian opetuskieli on suomi. Jotta opiskelu ammatillisissa opinnoissa onnistuu, sinun tulee osata suomen kieltä riittävän hyvin. Jos äidinkielesi ei ole suomi, kielitaitosi arvioidaan ennen valintapäätöstä. Lue lisää kielitaidon arvioinnista.

Sivu arviointi ja palaute