Karelia-ammattikorkeakoulu

Ylihuomisen osaamista Karelia-ammattikorkeakoulusta

Karelia-ammattikorkeakoulu kouluttaa osaavia ammattilaisia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Karelia-ammattikorkeakoulussa voi opiskella amk-tutkinnon tai ylemmän amk-tutkinnon seitsemällä eri koulutusalalla.

Englanninkielisiä amk-tutkintokoulutuksia on kaksi: International Business ja Industrial Management. Myös suomenkielisissä koulutuksissa toteutetaan joitakin opintojaksoja englanniksi.

Karelia-ammattikorkeakoulu on merkittävä ja tunnettu koulutustoimija, jolla on keskeinen rooli alueellisen kehityksen edistäjänä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijana (TKI). Karelia-ammattikorkeakoulu on aktiivinen toimija useissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, jotka ulottuvat useisiin korkeakouluihin ja toimijoihin Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Karelia tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset puitteet kansainvälistymiseen. Myös työelämäyhteydet ovat vahvat koko opintojen ajan, ja koulutukset vastaavat työelämän tarpeisiin. Opiskelijat pääsevät tekemään tutkimus- ja kehitysprojekteja alueen yritysten ja työnantajien sekä muiden oppilaitosten kanssa.

 

Ammattikorkeakoulut ovat oppilaitoksia, jotka tarjoavat Suomessa korkeakoulutusta. Lisäksi korkeakoulutusta tarjoavat yliopistot. Ammattikorkeakoulututkinnot ovat käytännönläheisiä ja ammattiin suuntaavia. Opinnot ovat yhdistelmä uusinta teoreettista tietoa ja vahvoja työelämäyhteyksiä. Hankittuja taitoja voi soveltaa jo opintojen aikana erilaisissa työelämäprojekteissa, toimeksiannoissa, opinnäytetöissä ja pakollisessa harjoittelussa.

 

Talent Hub Eastern Finland - Karelia -ammattikorkeakoulu

Talent Hub Eastern Finland, vuosina 2023–2027 toteutettava ESR+ rahoitettu ryhmähanke pohjautuu kuuden oppilaitoksen yhteistyöhön eri koulutusasteilta Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. Hankkeeseen osallistuvat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto.

Oppilaitosten yhteisenä tavoitteena on lisätä kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä alueella valmistumisen jälkeen erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille. Yrittäjyys on yksi näistä työllistymisen keinoista. Hankkeessa on neljä työpakettia, joita oppilaitokset toteuttavat omissa osahankkeissaan tehden oppilaitosten välistä yhteistyötä.

Karelia-amk:n osahanke 1.10.2023-31.12.2027 edistää Karelian strategista valintaa ’koulutusperäistä maahanmuuttoa’ ja Talent Boost -toimintaa monin eri tavoin.

 

 

Sivu arviointi ja palaute